תכנית נבטוטים של וג'יפוד לבתי הספר היסודיים כוללת מגוון תועלות לתלמיד ולרווחת קהילת בית הספר. היא מיועדת לאפשר לתלמידים רכישת ידע במגוון רחב של מקצועות לימוד, באמצעות חיזוק ידע וכישורים קיימים וגילוי דברים חדשים כאשר הם חולקים, מפתחים ומתחזקים חלקת גן. התוכנית כוללת ששה מערכי שעור ושבעה מדריכי גידול המיועדים לסייע לתלמידים לחלוק, לעבד, לפתח ולתחזק חלקת גן. המדריכים מתקשרים ללמידת התלמידים ברכישת מנעד כישורים כמו למשל: מחקר, תקשורת ועבודת צוות. אחרי הכל, גינון זה מדע, פתרון בעיות, אמנויות, הבנת הסביבה ולימודי ליבה.