כל המחירים המוצגים באתר www.vegepod.co.il הם בש"ח והם כוללים מע"מ.
התשלומים יכולים להתבצע באמצעות ויזה, מאסטרקארד או הפקדה ישירה.
יש לנקות את כל התשלומים לפני שניתן לעבד הזמנה ולשלוח אותה ללקוחות.
כל התשלומים חייבים להיות בש"ח בלבד.
לא יתקבלו הזמנות בינלאומיות.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות:

  • לשנות את אפשרויות התשלום וההסדרים שלה בכל עת.
  • למשוך או לבטל הזמנות של לקוחות בכל עת.
  • להודיע ללקוחות על שגיאות בחישובי מחירים ומשלוח ולבצע התאמות במידת הצורך.
  • לשנות ו/או להפסיק מבצעים בכל עת.
  • לשנות מוצרים, תמחור, מפרטים, זמינות, אופן ביצוע המשלוחים ואת סידורם בכל עת וללא הודעה מוקדמת.