איך מרכיבים את הווג'יפוד? – 22 דקות זמן צפייה

1. הרכבת מיכלי הבסיס

2. חיבור מיכלי הבסיס

3. בניית הפנלים

4. חיבור מסגרת הפנלים למיכלי הבסיס

5. הרכבת מגשי הניקוז

6. הרכבת שלד המכסה

7. הרכבת מערכת הערפול

8. הרכבת רשת המכסה

9. חיבור צירי קליפ

10. חיבור שרוך בין הווג'יפוד למכסה

11. מילוי אדמה

איך מרכיבים את המעמד? – 5 דקות זמן צפייה

1. חיבור החלק העליון של המעמד

2. חיבור תמך פינה

3. חיבור זווית תמך לחלק העליון

4. חיבור הרגליים

איך מרכיבים את העגלה? – 8 דקות זמן צפייה

1. חיבור החלק העליון של העגלה

2. חיבור תמך פינה

3. חיבור זווית תמך לחלק העליון

4. חיבור הרגליים

5. חיבור בסיס העגלה

6. חיבור הגלגלים