אחריות:

מיטות הגינון של וג'יפוד שנרכשו דרך הסניף הישראלי הן בעלות אחריות יצרנית מוגבלת לשנתיים מיום הרכישה. אביזרים הכוללים סטנדים, כיסויים ורכיבים חלופיים הם בעלי אחריות יצרנית מוגבלת של 12 חודשים מיום הרכישה.

החברה לא תישא באחריות לכל חלק בתהליך הגידול או לאובדן או נזק שלאחר מכן לכל יבול או צמח שהונח או גדל במיטות הגינון שלנו או במוצריו הנלווים. אין אחריות או התחייבות בחלק כלשהו של תהליך הגידול בשל תנאי האקלים המשתנים ברחבי ישראל. תנאי גידול, מזיקים, שרצים, מזג אוויר ותופעות לא ידועות אחרות עשויים לשנות את תוצאות הגידול באופן דרמטי. זה יכול להשפיע מאוד על ההצלחה או הכישלון של תהליכי צמיחה.

מה מכסה האחריות?

החברה מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידה, אשר נובע מפגם בחומר או בהליך היצור, זאת ללא תמורה, במסגרת תקופת האחריות ובכפוף להתניות המצוינות כל עוד השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

יש לנקוט בכל זהירות במהלך תהליך ההרכבה מכיוון שהחברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו במהלך תהליך זה.

האחריות לא חלה על מוצרים שאוחסנו, הורכבו או הותקנו באופן שגוי, או כשנעשה בהם שימוש שלא בהתאם למדריך והוראות השימוש.

באילו פעולות תנקוט החברה למימוש האחריות?

החברה תבחן את המוצר ותחליט האם הוא מכוסה על-ידי תעודת האחריות. בהתאם לכך, לפי בחירתה, תדאג החברה לתיקונו של המוצר הפגום או תחליפו במוצר דומה. במקרים מעין אלה החברה תישא בעלויות התיקונים וחלקי החילוף, זאת במידה והמוצר זמין ונגיש לתיקון. אחריות זו אינה חלה במידה והפגם נגרם בשל תיקון/הרכבת המוצר.

תנאי האחריות:

מימוש האחריות הינו במסירתו במרכזי ההפצה ובכפוף להצגת המוצר ופיתקית קנייה מקורית.

 

בנוסף להוראות התחזוקה ולשימוש תקין (שיפורטו בהמשך), תנאי האחריות הם:

 • המוצר ימוקם על קרקע מישורית ובהתאם להוראות ההתקנה.
 • משתמשים בחומרי מילוי נכונים - מומלץ תערובת עציצים איכותית. צמחים בוגרים חייבים להיות בעלי גובה ומשקל סבירים.
 • שימוש במוצר כמתוכנן - גידול ירקות.
 • האחריות מיועדת למוצר שהורכב בהתאם להנחיות ההרכבה בלבד ולכן האחריות לא מכסה כל נזק שנגרם למוצר במישרין או בעקיפין עקב התקנה, תחזוקה ו / או שימוש לא נכון, לרבות כל נזק ביחס למפרטי ההתקנה המומלצים ולחומרים המתוארים במדריך ההתקנה שלנו.
 • חומר הפוליפרופילן המשמש ליצור מיטת הגינון מוגן מפני קרינת UV, עם זאת, באקלים חם יותר (ובמדבר) המכולה עלולה להתעוות עם הזמן ולאבד עד 10% מצורתה המקורית.
 • לא מומלץ להשתמש במיטת הגינון של וג'יפוד בטמפרטורות נמוכות מאפס.
 • שימוש לא נכון במיטת הגינון של וג'יפוד או במוצרים נלווים כלשהם יבטל את האחריות.

 

הוראות תחזוקה ושימוש נכון:

היצרן מצהיר כי מתן האחריות הינה בכפוף לתקנון, התנאים ולמגבוליות כפי שפורטו באת וכי בתנאים רגילים במהלך יישום תקופת האחריות, מיטת הגינון הינה יציבה בפני קרינת UV ועוצמת מתיחה. למטרות אחריות זו, מוצר נחשב כמי ששמר על יציבות ה- UV ועל חוזק המתיחה שלו אם חוזק המתיחה המקורי של המוצר אינו יורד ביותר מעשרה אחוזים.

 

חריגים:

אחריות זו אינה חלה במצבים שלהלן:

 • אם המוצר או האביזרים הנלווים לו משמשים למטרה אחרת מלבד גידול צמחים וירקות, וכשנעשה שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות השימוש;
 • על נזק נסיבתי, נזק שנגרם במהלך או עקב עיבוד לא תקין, התקנה, תחזוקה או תיקונים, או במידה שכל פגם או נזק נגרם על ידי: שריפה, כוויות, חתכים, תאונות, ונדליזם, התעללות, רשלנות או הזנחה; אשר נגרמו על ידי בני אדם, בעלי חיים או כל ישות או חפץ אחר;
 • בלאי או שחיקה הנגרמים מהסובבים (כולל קרעים או כל נזק אחר);
 • שימוש במוצרי מילוי (אדמה) מסוג הגורם לבלאי נוסף ומואץ למוצר;
 • הזנחה ו/או אי מעקב ו/או אחזקה וגידול צמחים לא מתאימים לשימוש במוצר;
 • שימוש בכלים לא מתאימים (כל דבר שעלול לפגוע במיכל או בחופה);
 • שימוש בכימיקלים לניקוי, קוטלי עשבים ו/או חומרי הדברה;
 • שימוש בשיטות ניקוי לא תקינות;
 • כל תגובה כימית מזיקה למוצר הנגרמת על ידי חומרי מילוי שגויים או דליפות מכל סוג שהוא;
 • מעשה אלוהים או תנאים אחרים שאינם בשליטתו הסבירה של היצרן (רעידת אדמה, מכת ברק, שיטפונות, שריפות, סופות, ציקלונים וכו')
 • מוצרים אשר הובלו, אוחסנו או הורכבו באופן שגוי שלא על-ידי מי שאינו מורשה מטעם החברה ,כאשר נעשה שימוש בלתי הולם במוצרים או כאשר בוצע בהם שינוי.
 • רשת החופה של המכסה: האחריות על המכסה וברשת שמעליו הינה על פגמים בחומר ובהליך הייצור. כמו כן, אחריות זו אינה מכסה שינויים במראה הרשת אלא אם כן שינויים אלה משפיעים באופן משמעותי על פעולת המוצר.

 

האחריות אינה מכסה בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר, חתכים או שריטות. האחריות אינה תקפה במידה ונעשה בהם שימוש שאינו ביתי. בחלק מהמוצרים יתכנו הבדלי גוון, אשר לא יחשבו כפגם.

 

אף על פי שהמוצר מיוצר באיכות גבוה ויוצאת דופן, עלולים להתקיים פגמים קלים ביותר בייצור המוצר (כמו למשל חור קטן ומשונה בחופת מכסה ההגנה). פגמים כאלה הם תופעות נדירות מאוד ובדרך כלל אינם משפיעים על עמידות המוצר ותפקודו.

דרישות בגין פגמים קלים הנובעים כחלק מתהליך הייצור המסובך לא יתקבלו אלא אם כן הפגם עולה על 5% מהשטח הכולל של המוצר. התהליך לתביעת אחריות לפגם כזה מוסבר בסעיף להלן.

 

הפעלת האחריות:

היצרן ידרוש לקבל אסמכתאות בכל פנייה בדבר בעיה או טענה בנוגע לאיכות המוצר המתרחשת בתקופת האחריות. האסמכתאות הנדרשות הן:

 • 3 תמונות ברורות המציגות את הבעיה בפועל
 • מיקום ההתקנה והימצאות המוצר (כולל סוג וצורת הקרקע)
 • מדגם של חומר המילוי (האדמה)

יש להגיש דרישה להפעלת האחריות בצירוף האסמכתאות לעיל באמצעות דוא"ל ל- info@vegepod.co.il ואנו נבררה מול היצרן.

 

שימו לב:

כל העלויות הנלוות ביחס להובלת המוצר החלופי הינן על חשבון הלקוח, מכיוון שמדובר באחריות מוצר בלבד. מבצעים, הנחות ומשלוח בחינם אינם חלק מתביעת אחריות כלשהי.

הסרת המוצר המקורי, עלויות הפירוק וההרכבה מחדש של המוצר החדש מוטלות על הלקוח באופן מלא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אחד מתנאי האחריות שלעיל.

מועד תחילת האחריות הינו מיום הרכישדה. האחריות תירשם על שם הלקוח שרכש את ההזמנה.