חברת  וג'יפוד רשומה ב- NDSI (תוכנית ביטוח נכות לאומי (באוסטרליה. תכנית ייחורים של וג'יפוד בנויה להתגברות על כל אתגרי הנגישות ועוזרת לכל האנשים עם סגנון החיים הייחודי שלהם, כאשר מהווה גם כתרפיה בגינון. תוכנית וג'יפוד מאפשרת גינון חושי ואכיל, לכל גיל, רמת תפקוד, מיקום או מרחב מגורים. וג'יפוד הוא כלי גינון מוביל ונגיש, התומך ביעדי הפרט והקהילה באמצעות העצמה, בניית יכולת, שיפור כישורי חיים וביטחון עצמי. בניגוד לתוכניות גינון אחרות המסבירות לקהל התומך באנשים עם מגבליות על איך אפשר לערב את האנשים עם מגבוליות בפעילות גינון, תוכנית זו פונה ישירות אל האנשים עצמם, אותם משתמשים. בדרך זו אנו מעצימים אותם להיות בשליטה ושתהיה להם יכולת בחירה.